Funcionario Municipal participó en Congreso sobre Residuos Sólidos