El Taller Municipal Aula Maula, realizó una obra de teatro