Documentación a presentar ante operativos de control de tránsito